Výdaje a příjmy obce v letech 2010 - 2018*

Níže naleznete přehled jak obec Markvartice hospodařila v posledních pár letech. Můžete se tak podívat, kolik obec získá peněz ze sdílených daní a poplatků nebo kolik vynakládá na odměny pro starostu a zastupitele.

*Data za rok 2018 jsou jen za první pololetí

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bezpečnost silničního provozu --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 107 Kč
Celospolečenské funkce lesů --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč 0 Kč ---
Činnost místní správy 1 017 310 Kč 1 589 372 Kč 983 540 Kč 1 344 158 Kč 1 025 128 Kč 4 726 932 Kč 2 359 561 Kč 1 826 090 Kč 1 144 893 Kč
Činnosti knihovnické 19 240 Kč 0 Kč 1 934 Kč 3 300 Kč 0 Kč --- --- --- ---
Finanční vypořádání minulých let 1 800 Kč 6 619 Kč 0 Kč 6 962 Kč 36 628 Kč 13 614 Kč --- 12 251 Kč 8 865 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 626 760 Kč 1 314 063 Kč 1 359 135 Kč 1 471 192 Kč 1 548 015 Kč 1 787 623 Kč 1 170 645 Kč 2 158 015 Kč 725 407 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 76 150 Kč 73 543 Kč 54 470 Kč 24 702 Kč 12 856 Kč 3 954 Kč 0 Kč --- ---
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 530 Kč 922 785 Kč 113 991 Kč 575 191 Kč 185 103 Kč 78 031 Kč 1 455 928 Kč 40 350 Kč 23 320 Kč
Ochrana obyvatelstva --- --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Ostatní činnost ve zdravotnictví 6 060 Kč 5 760 Kč 1 136 Kč 5 283 Kč --- --- --- --- ---
Ostatní činnosti jinde nezařazené --- --- --- --- --- --- 10 052 Kč 9 950 Kč 9 865 Kč
Ostatní finanční operace --- --- --- --- --- --- 152 190 Kč 274 170 Kč 225 530 Kč
Ostatní služby --- --- --- --- --- --- --- 22 031 Kč 12 330 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence --- --- --- --- --- --- --- --- 5 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 142 900 Kč 188 725 Kč 141 886 Kč 131 847 Kč 151 221 Kč 164 598 Kč 889 284 Kč 189 287 Kč 120 444 Kč
Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 2 390 Kč --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostatní zájmová činnost a rekreace --- --- --- --- --- 35 410 Kč 130 000 Kč 209 970 Kč 100 000 Kč
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 1 295 430 Kč --- --- 794 071 Kč --- --- --- --- ---
Ostatní záležitosti kultury 18 780 Kč 40 952 Kč 32 797 Kč 25 250 Kč 36 842 Kč 37 821 Kč 229 285 Kč 392 561 Kč 100 428 Kč
Ostatní záležitosti kultury 254 770 Kč 96 911 Kč 78 338 Kč 57 123 Kč 866 065 Kč 139 469 Kč 197 217 Kč 66 172 Kč 7 393 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací --- --- --- --- --- --- --- 1 235 682 Kč ---
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků --- --- --- --- --- --- --- 16 033 Kč 5 022 Kč
Ostatní záležitosti spojů --- --- --- --- --- 2 842 Kč 0 Kč 249 684 Kč 0 Kč
Ostatní záležitosti vodního hospodářství --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč 0 Kč ---
Ostatní záležitosti vzdělávání 11 000 Kč 11 165 Kč 5 792 Kč 9 142 Kč 9 510 Kč 10 047 Kč --- --- ---
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 730 Kč 85 330 Kč 119 628 Kč 1 093 816 Kč 114 493 Kč 60 756 Kč 264 896 Kč 169 563 Kč 332 828 Kč
Pěstební činnost 53 530 Kč 105 817 Kč 133 464 Kč 84 493 Kč 96 942 Kč 60 988 Kč 104 959 Kč 172 845 Kč 174 505 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství --- --- --- 3 688 Kč --- --- --- --- ---
Pohřebnictví 1 030 Kč 6 046 Kč 34 635 Kč 2 809 Kč 13 537 Kč 140 724 Kč 102 380 Kč 37 413 Kč 1 311 Kč
Pořízení --- --- --- --- --- 56 277 Kč 725 367 Kč 2 000 Kč ---
Požární ochrana - dobrovolná část 147 010 Kč 173 525 Kč 124 421 Kč 407 969 Kč 151 127 Kč 148 470 Kč 1 066 580 Kč 256 499 Kč 96 713 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy --- --- --- --- --- --- --- --- 6 118 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 458 120 Kč 469 107 Kč 498 968 Kč 525 344 Kč 554 426 Kč 581 015 Kč 583 486 Kč 583 917 Kč 293 334 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 41 870 Kč 19 696 Kč 0 Kč --- --- 3 800 Kč 3 588 Kč 2 779 Kč 0 Kč
Silnice 2 545 860 Kč 24 704 553 Kč 1 283 013 Kč 290 387 Kč 167 175 Kč 187 723 Kč 1 363 065 Kč 2 028 700 Kč 103 228 Kč
Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 1 260 000 Kč --- --- 50 000 Kč --- --- --- --- ---
Společensky účelná pracovní místa --- --- --- --- --- 0 Kč --- --- ---
Sportovní zařízení v majetku obcí 1 182 320 Kč 159 347 Kč 144 317 Kč 122 910 Kč 119 239 Kč 200 987 Kč 784 979 Kč 611 333 Kč 60 347 Kč
Správa v lesním hospodářství --- --- --- --- --- 59 834 Kč 44 236 Kč 44 544 Kč 22 828 Kč
Úpravy drobných vodních toků --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč --- ---
Územní plánování 48 000 Kč 128 000 Kč --- --- --- 0 Kč 0 Kč --- ---
Veřejné osvětlení 402 050 Kč 201 667 Kč 209 861 Kč 210 335 Kč 280 461 Kč 263 671 Kč 188 986 Kč 221 720 Kč 102 076 Kč
Veřejně prospěšné práce --- --- --- --- --- 0 Kč --- 273 068 Kč ---
Vodní díla v zemědělské krajině --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč --- ---
Volba prezidenta republiky --- --- --- 27 275 Kč --- --- --- --- 24 503 Kč
Volby do Evropského parlamentu --- --- --- --- 14 910 Kč --- --- --- ---
Volby do Parlamentu ČR 15 190 Kč --- --- 17 099 Kč --- --- --- 17 135 Kč ---
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 21 030 Kč --- 22 838 Kč --- 25 033 Kč --- 17 806 Kč --- 0 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 21 950 Kč 22 325 Kč 23 832 Kč 14 320 Kč 17 683 Kč 13 574 Kč 26 398 Kč 21 270 Kč 16 395 Kč
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů --- --- --- --- --- 876 871 Kč 42 950 Kč 0 Kč ---
Zachování a obnova kulturních památek 222 170 Kč 30 509 Kč 7 796 Kč 61 310 Kč 74 278 Kč 58 500 Kč 0 Kč 45 807 Kč 21 993 Kč
Základní školy 996 090 Kč 2 047 625 Kč 1 814 853 Kč 2 165 227 Kč 10 239 927 Kč 5 655 426 Kč 2 811 186 Kč 2 203 366 Kč 633 651 Kč
Záležitosti pošt --- --- --- --- --- --- 64 065 Kč 70 607 Kč 28 291 Kč
Zastupitelstva obcí 497 440 Kč 790 562 Kč 683 856 Kč 494 322 Kč 691 222 Kč 873 870 Kč 918 556 Kč 945 446 Kč 544 609 Kč
Změny technologií vytápění --- --- --- --- --- --- 60 000 Kč --- 10 000 Kč
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Činnost místní správy 310 340 Kč 125 585 Kč 17 915 Kč 17 936 Kč 11 664 Kč 2 932 Kč 40 556 Kč 1 563 Kč 441 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 640 Kč 9 516 Kč 9 516 Kč 4 758 Kč 84 838 Kč 102 944 Kč 122 948 Kč 124 268 Kč 78 489 Kč
Nebytové hospodářství --- --- --- --- --- 0 Kč 48 000 Kč 43 000 Kč 24 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 020 Kč 9 472 Kč 1 453 Kč 834 Kč 534 Kč 185 Kč 231 Kč 186 Kč 67 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly --- --- 0 Kč 0 Kč 93 220 Kč 115 560 Kč 114 720 Kč 114 320 Kč 57 020 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 19 080 Kč 27 005 Kč 3 780 Kč 15 320 Kč 9 935 Kč 13 885 Kč 18 940 Kč 24 240 Kč 9 280 Kč
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 601 300 Kč --- --- 170 000 Kč --- --- --- --- ---
Ostatní záležitosti kultury --- 7 640 Kč 8 400 Kč --- 6 000 Kč --- 21 500 Kč 29 290 Kč 9 750 Kč
Ostatní záležitosti kultury 83 760 Kč 52 421 Kč 86 033 Kč 74 530 Kč 65 606 Kč 65 073 Kč 1 000 Kč 300 Kč 4 000 Kč
Ostatní záležitosti spojů --- --- --- --- --- 158 435 Kč 120 640 Kč 159 470 Kč 161 255 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň --- 95 000 Kč --- --- --- --- --- --- ---
Pěstební činnost 26 990 Kč 359 619 Kč 49 800 Kč 210 825 Kč 79 444 Kč --- 67 000 Kč 39 800 Kč ---
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 16 100 Kč 571 883 Kč 99 541 Kč 71 028 Kč 84 729 Kč --- --- --- ---
Podpora ostatních produkčních činností --- --- --- --- --- 158 566 Kč 455 459 Kč 184 471 Kč 186 562 Kč
Pohřebnictví 7 140 Kč 7 650 Kč 5 610 Kč 10 200 Kč 6 120 Kč 8 721 Kč 16 371 Kč 7 900 Kč 2 800 Kč
Poplatky a daně 11 715 540 Kč 31 643 648 Kč 7 291 245 Kč 10 684 828 Kč 16 958 368 Kč 17 599 933 Kč 13 137 429 Kč 12 561 756 Kč 6 469 668 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část --- --- --- 3 000 Kč --- --- 5 600 Kč 563 Kč ---
Sběr a svoz komunálních odpadů 35 690 Kč 49 664 Kč 12 603 Kč 18 479 Kč 52 025 Kč 47 318 Kč 13 913 Kč 9 931 Kč 9 190 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů --- --- --- --- --- 0 Kč 0 Kč --- ---
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) --- --- --- --- 8 352 Kč 5 227 Kč 4 364 Kč 4 285 Kč 3 010 Kč
Silnice --- --- --- --- --- --- --- --- 60 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obcí 53 700 Kč 61 775 Kč 69 900 Kč 101 748 Kč 65 930 Kč 103 275 Kč 94 875 Kč 74 100 Kč 45 425 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů --- --- 11 221 Kč --- --- 0 Kč 58 584 Kč 57 360 Kč 28 098 Kč
Zachování a obnova kulturních památek --- --- --- --- 35 567 Kč --- --- --- ---
Základní školy --- --- 80 000 Kč --- --- 36 055 Kč --- --- 43 050 Kč
Záležitosti pošt --- --- --- --- --- --- 185 043 Kč 274 494 Kč 147 157 Kč

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30, 12:00 – 17:00
Středa 8:00 - 11:30, 12:00 – 17:00
Pátek 8:00 - 12:00

Vedení obce

Tomáš Renka 775 866 170
starosta@markvartice.cz
Libor Kunte 603 859 653
mistostarosta@markvartice.cz

Kontakty

Markvartice 280, 407 42
posta@markvartice.cz
412 585 265
IČ: 00555916

E-komunikace

Datová schránka amsbm42
Email posta@markvartice.cz